Minamahal naming Customer,

Natanggap namin ang iyong pagtatanong at makakatugon sa iyo sa loob ng mga oras na 24. Kung hindi mo matanggap ito, mangyaring magpadala ng email sa .

Salamat para sa iyong suporta.